Home

Bron-Technologie is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden  van kwalitatief hoogwaardige bronsystemen en bronboringen. Dit zijn bronsystemen ten behoeve van ondergrondse koude- en warmteopslagsystemen (KWO en VBWW-systeem), watervoorzieningen en brandputten.

Uw bronsysteem moet ook écht duurzaam zijn

Ieder bronsysteem is uniek en verdient dezelfde deskundige werkwijze. Niet alleen bij ontwerp en realisatie, maar ook bij beheer en onderhoud van een bronsysteem is een zeer vakkundige benadering vereist. Alleen hierdoor kan een optimaal rendement voor een langer termijn gegarandeerd worden.

Waarom investeren in een 'duurzaam' bronsysteem dat nu rendeert, maar niet meer over 30 jaar? Dit doet u vanzelfsprekend niet. Wij garanderen u dat uw ondergrondse warmte- en koudeopslagsysteem nu rendeert, maar ook in de toekomst.

Kortom, uw bronsysteem van Bron-Technologie is écht duurzaam!

Nieuws

button downloads