Logo BRON|TECHNOLOGIE
Bodemenergie

Bodemenergie

Niet iedere locatie is geschikt voor de toepassing van bodemenergie. Ons eigen geohydrologisch team legt zich toe op locatie specifiek haalbaarheidsonderzoek en adviseert over de toepassing van bodemenergie.

Voor de toepassing van bodemenergie zijn vergunningen nodig. Zo borgt het bevoegd gezag de kwaliteit en het gebruik van de ondergrond. Wij stellen per project vast welke vergunning benodigd is en verzorgen vervolgens de aanvraag.

Om bodemenergieprojecten te mogen ontwerpen en realiseren is het verplicht om de beschikking te hebben over BRL certificaten. Bron Technologie heeft alle benodigde certificaten (ISO 9001, BRL 2100, BRL 11000 en BRL 6000-21).

Bezoekadres
BRON|TECHNOLOGIE
Spoordwarsstraat 41
8271 RD IJSSELMUIDEN
© 2024 BRON|TECHNOLOGIE